Lūdzam izmantot šo formu, lai pieprasītu Jūsu kravas transpotēšanas izmaksas. Uz pieprasījumu atbilde tiks nosūtīta Jums 24-48 stundu laikā, izņemot tos gadījumus, kad ir nepieciešams vairāk laika, lai precizētu speciālo atļauju izmaksas transportēšanai konkrētai kravai.

Lūdzam, neaizmirstiet norādīt telefona numuru un/vai e-pasta adresi, lai mēs varētu sazināties ar Jums.

Ja Jūsu krava sastāv no vairāk nekā vienas daļas, lūdzam norādīt izmērus katrai daļai, to var izdarīt vai nu ailē "Īpašie nosacījumi", vai nosūtot pieprasījumu Jūsu kravas transportēšanas izmaksam uz e-pasta adresi: balttral@gmail.com

Pieprasījuma forma

Firmas nosaukums:                    
Kontaktpersona:                          
Telefons/Fakss:                           
e-pasts:                                          
Kravas apraksts:                        
Gabarīti G/P/A, m:                      
Svars (brutto), kg:                       
Kravas gatavība (datums):                               
Iekraušanas adrese:                                         
Muitas noformēšana vieta:                             
Atmuitošanas vieta:                                        
Izkraušanas adrese: